چطور هدفگذاری کنیم؟

چطور هدفگذاری کنیم؟

از هدفگذاری تا رسیدن به موفقیت

در این مقاله به شما یاد خواهم داد چطور میتوانید هدفگذاری کنید…. و چطور به کمک هدفگذاری به موفقیت های بزرگ برسید، اگر شما این مقاله را بخوانید و از آن استفاده کنید مطمئن باشید با تلاش و کار کردن روی خودتان میتوانید هر چیزی را بدست آورید.

بنده امیرحسین دهقانی هستم و باز هم خوش حالم، فرصت مجددی پیش اومد تا در قالب مقاله چطور هدفگذاری کنیم؟ در خدمت تو دوست خوبم باشم … با من همراه باشید تا این مقاله رو به اتمام برسونیم و مطالبی رو یاد بگیریم که فقط ثروتمندان آن را میدانند …

ﺣﺎﻻ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﮐﻪ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺭﻭﻳﺎﭘﺮﺩﺍﺯﻱ، ﻗﻮﻩ ﺧﻴﺎﻝ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﻣﺎ ﺭﺍ شعله ور می نمایند ﻭﻟﻲ ﺍﻫﺪﺍﻑ، مقاﺻﺪ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻔﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﻢ .

ﺍﮔﺮ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ روی ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﮐﺎﺭ بکنید، ﺍﻧﺮﮊﻳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ .

هدف چیست؟: چطور هدف گذاری کنیم

ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺯ ﻫﺪﻑ، ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ خواهید باشید، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺎﻳﺪ واقع گرایانه باشند .ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻳﺘﺎﻥ نیست .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ تعیین ﻧﺸﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ یا مقاصدی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻗﺪﻡ ﺩﻧﺒﺎﻝ کنید.

ﺗﻮﺻﻴﻪ می ﮐﻨﻢ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻳﮏ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻴﺪ، وقتی به ای اهداف اول ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪﻳﺪ، ﺯﻣﺎﻥ ﮐﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﺎﺭ، ﺻﺒﻮﺭ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ بندایند یکی از اصلی ترین اشتباهاتِ ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮐﺎﺳﺐ کارها ناشکیبایی ﺍﺳﺖ، ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ اولویت بندی ﺻﺮﻑ میکنید  ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻫﺪﺭ ﻧﺮﻓﺘﻪ .

ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺩﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺳﺖ.

 

۷ اقدام براي تعيين اهدافتان در ۱۲ ماه آينده:

۱- هر هدف را مانند یک مقصد قابل اندازه گیری، تعیین کرده و موعد مقرری هم برای تحقق آن مشخص نمایید. مثلاً «تا ۳۰ مهر سال آینده درآمدم به ماهی ۳ میلیون تومان می رسد» یا «تا ۳۰ مهر سال آینده ۲۰ میلیون تومان برای اولین سرمایه گذاری در زمینه املاک پس انداز می کنم.»

۲- از خودتان بپرسید که « این هدف چه نقش مهمی در رویای نهایی من دارد؟» و هر هدف را به ترتیب اهمیت از ۱ (کم) تا ۵ (زیاد) اولویت بندی کنید. دقت کنید که اینها، اهداف خودتان باشند نه اهدافی که برای خوش آمد یا تحت تأثیر قرار دادن دیگران مشخص می کنید. این زندگی شماست و شما با زندگی کردن رویاهای دیگران، خوشبخت و خوشحال نخواهید زیست.

۳- فقط اهدافی را انتخاب کنید که آنها را جزو ممتازترین، دسته بندی کرده اید. اهدافی را که زیر ۳، دسته بندی کرده اید مجدداً بررسی نموده و از خود بپرسید «آیا این چیزی است که واقعاً می خواهم؟»

۴- دقت کنید که: راه فراری برای خود باقی نگذارید؛ مثلاً نگویید «شش ماه، تمام سعی خود را خواهم کرد تا….” افرادی را که اشتیاق شما را ندارند درگیر رویای خود نکنید؛ مثلاً نگویید” اگر والدینم قبول کنند که بیشتر از بچه ام نگهداری کنند، آن وقت من می توانم…»و باید بتوانید هر هدفی را بدون شرایط به دست بیاورید؛ مثلاً نگویید «اگر رئیسم از ساعات کاریم کم کند….»

۵- یک هدف یعنی تعهد. هدف، وقتی ارزش دارد که قول بدهید در زمانی که مشخص کرده اید به آن خواهید رسید. روشن و صریح باشید هرچه هدف شما نامشخص، مبهم و بی مرز نباشد بهتر است.

دقت کنید که بتوانید به دو سوال کلیدی زیر درباره هر هدف، پاسخ دهید:

الف – «در مسیر رسیدن به هدفم، چه چیزی تغییر خواهد کرد؟»

ب – «این تغییر چه وقتی کامل خواهد شد؟»

۶- بررسی کنید که اهدافتان سازگار و هماهنگ باشند. از خود بپرسید«آیا می توانم در زمان محدودی که دارم به تک تک اهدافم نائل شوم؟» اگر می بینید که ممکن نیست،هم اکنون، مهمترینها را انتخاب کنید. هرچه تعداد اهدافی که تعیین می کنید بیشتر باشد، احتمال دست یابی به آنها کمتر است.

مثال:اگر از آن دسته افرادی هستید که عادت دارند روی مبل لم بدهند و تلویزیون تماشا کنند و یکی از اهداف شما تمرین دو ماراتن و هدف دیگرتان، دو برابر کردن درآمدتان در سال باشد، زنگ خطر باید در گوشتان به صدا درآید.

هر دو هدف، به پشتکار و فداکاری کامل نیاز دارد.

بهتر است یکی را انتخاب کرده و دیگری را کمی عقب بیندازید. مثلاً هدف کاری را اولویت اول خود قرار داده و دو مارتن را به تعویق بیندازید و اندازه ی آنرا تا حد حفظ شرایط بدنی مناسب، کوچک کنید تا زمانی که بتوانید سه بار در هفته پنج کیلومتر بدوید.

۷- اهداف خود را در کنار اوضاع فعلیتان بازبینی کنید. دقت کنید که تعیین اهداف بسیار جاه طلبانه می تواند منجر به شکست شما شود مگر اینکه واقعاً متعهد شده باشید. مثلاً اگر تازه ازدواج کرده اید برای رسیدن به رویای خانه ی آزاد از رهن بانکی، اول بدهیهای خود را تسویه کنید.

از خود بپرسید« آیا اهداف من درشرایط کنونی ام، واقع گرایانه هستند؟»اگر اهداف بسیار بلند پروازانه تعیین کنید، خیلی زود سرخورده می شوید. موفقیت، مشوق خوبی است. تعیین اهداف کوچک و دست یابی به آنها بهتر از باد به عقب انداختن و شکست خوردن است. سنگ بزرگ علامت نزدن است. وقتی وضعیتتان تغییر کرد، اهدافتان هم می تواند عوض شوند. وقتی به هر هدف نائل شدید، هدف بعدی را تعیین کنید تا قدم به قدم به رویایتان نزدیک تر شوید.

گام دوم: چطور هدفگذاری کنیم؟

کار عملي گام ۲ : چطور هدفگذاری کنیم؟

۱ اهدافتان را بنويسيد. براي هر هدف، يک تاريخ اتمام مشخص کنيد. هر تعداد هدفي که دوست داريد بنويسيد. سپس هر هدف را مرور کرده و اهميت آنرا از ۱ تا ۵ تعيين کنيد(۱) يعني کم اهميت ترين، (۵) يعني پر اهميت ترين)

من مي خواهم:

——————————————————————————————————————————————

تاريخ ———————————- اهميت ————

من مي خواهم:

——————————————————————————————————————————————-
تاريخ ———————————- اهميت ————

من مي خواهم:

———————————————————————————————————————————————
تاريخ ———————————- اهميت ————

من مي خواهم:

———————————————————————————————————————————————–
تاريخ ———————————- اهميت ————

من مي خواهم:

——————————————————————————————————————————————–
تاريخ ———————————- اهميت ————

۲- اهداف خود را به ترتيب اهميت، دوباره بنويسيد

  • ۱) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • ۲) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • ۳) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • ۴) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • ۵) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • ۶) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

۴- دو هدف اول را دوباره بنويسيد.

  • اولين هدف مهم من: ______________________________________________________________________________________________________

موعد مقرر من براي تکميل اين هدف: _____________________________________________

  • دومين هدف مهم من: _____________________________________________________________________________________________________

موعد مقرر من براي تکميل اين هدف: _____________________________________________

موارد دیگری که به شما در هدفگذاری کمک میکند

۵- با استفاده از عکس و متن به هدف خود، جان ببخشيد. مثلا عکس مدرسه اي که بچه هايتان به آن خواهند رفت، خانه ي رويايي خود، جايي که براي تعطيلات خواهيد رفت يا فرزندي که مي خواهيد به فرزند خواندگي بگيريد را روي يک تابلو بچسبانيد و هر متني که اثر تصاوير را بيشتر مي کند کنار آنها بنويسيد.

۶- پنج نسخه از اهداف اصلي خود را پرينت بگيريد. آنها را اطراف خود بچسبانيد -روي آينه دستشويي، روي داشبورد خودرو، در صفحه داخلي سررسيد، کنار رايانه، کنار تلفن يا رويدر يخچال؛ به عبارت ديگر هرجايي که وقتتان را بيشتر در آن مي گذرانيد تا هميشه جلوي چشمتان باشد و آنها را ببينيد.

۷- هر روز تا مي توانيد به اهدافتان نگاه کنيد. هميشه خود را در عکسها و تصاوير قرار دهيد وتصور کنيد. خود را ببينيد که سفر مي کنيد تا به ملاقات فرزندانتان برويد؛ روي صندلي خودرونشسته ايد و يک دستتان به فرمان است؛ روي صندلي راحتي در کنار ساحل لم داده و بازي بچه هايتان را تماشا مي کنيد؛ يا افتخاِر فارغ التحصيل شدن فرزندتان را با تمام وجود احساس مي کنيد.

نکته مهم اين است که با تماشاي عکسها و کمک گرفتن از قدرت تصور خود، هيجان و شور و اشتياق لحظه رسيدن به هدفتان را در خود ايجاد کنيد. صرف نگاه کردن به تصاوير، کمک چنداني به شما نخواهد کرد.

برگرفته از کتاب Be a NetworkMarketing SuperStar

موارد دیگر …

دانلود رایگان دوره آرزوی تو دستور توست کوین ترودو
دانلود رایگان کتاب صوتی بخواهید تا به شما داده شود از استرهیکس
دانلود رایگان کتاب صوتی کیمیاگر | دانلود رایگان کتاب کیمیاگر
دانلود رایگان کتاب صوتی چهار اثر فلورانس اسکاول شین + کتاب الکترونیکی pdf

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای