ﻗﺎنون جذب و قوانین فیزیک

ﻗﺎنون جذب و ﻗوانین فیزیک

بخواه تا به تو داده شود

سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیز، خیلی خوش حالم که اینجایی و قصد داری مقاله قانون جذب و قانون فیزیک رو مطالعه کنی مقاله بسیار با ارزشی که دید و نگرش شما را نسبت به قانون جذب و قوانین فیزیک بازتر میکند.

بخشی از کتاب با ارزش Law of Attraction | در این مقاله شما یاد میگیرید چطور میتوانید به کمک قانون جذب به خواسته هایتان برسید، با ما همراه باشید ….

جدیدا تعداد کسانی که فیزیک خوانده اند در دنیا زیاد شده و خیلی ھا در ھمان سطح دبیرستان با مفاھیمی مثل فیزیک کوانتوم و اتم و بسته ھای انرژی در داخل اتم ھا آشنا شده اند.

تب جدیدی دنیای موفقیت را فرا گرفته به اسم تب تفسیر انرژی جھان ھستی. به این شکل که با استفاده از قوانین فیزیک کوانتوم ، بسیاری تلاش می کنند ثابت کنند که ھر چه ذره بین خود را بزرگتر کنیم و به مواد جھان ریز تر دقیق شویم سرانجام به اتم و فضای داخل اتم می رسیم و آنجا تازه متوجه می شویم که دنیای مادی ما چیزی نیست جز انرژی!

بعد ھمین افراد سعی می کنند نتیجه بگیرند که خوب وقتی ھمه چیز این دنیایی که می بینیم انرژی است پس دیگر نباید تعجب کرد که فکر بتواند به ماده تبدیل شود و شکل مادی و واقعی به خود بگیرد. یعنی این اشخاص تلاش می کنند نھایتا نتیجه بگیرند که فکر یعنی چیزی که بیشتر به انرژِی می ماند می تواند ماده را به سمت خود جذب کند و حتی گامی ھم جلوتر می روند و می گویند ماده جدیدی را از دل کائنات بیرون بکشد!

این افراد که فکر را انرژی می دانند و از قوانین فیزیک کوانتوم برای اثبات ادعای خود کمک می گیرند معتقدند که برای آنکه انسان بتواند این انرژی را کنترل کند باید چھار کار را انجام دھد:

4 عامل برای رسیدن به اهداف در قانون فیزیک کوانتوم

۱- شخص باید بداند چه می خواھد و ھمان را که می خواھد از کائنات درخواست کند یعنی یک چیز را برای خود مشخص کند که هدف اصلی شماست، مثلا من داخل زندگیم یک ماشین خوب میخوام، خانه لوکس، ویلا و … ولی برای الان ماشین رو از کائنات درخواست میکنم و چیزی که میخوام رو مشخص میکنم ( اینجا کلمه کائنات به معنای کل ھستی است.)

۲- شخص باید تمام فکر و ذکرش را روی چیزی که می خواھد متمرکز کند و با تمام احساس وشور و شوق و ھیجانی که در خودش می تواند ایجاد کند باید آن چیزر ا طلب کند در اینجا قانون تمرکز به میان می آید، شما خواسته های زیادی دارید ولی نباید روی همه این خواسته ها متمرکز شوید و از کائنات چند چیز را بخواهید (مثلا ماشین، خانه، ویلا و…) و تمرکز خود را روی چند چیز بگذارید این اشتباه است، برای سریع تر رسیدن به مثلا ماشین شما باید تمرکزتان را از روی خانه و ویلا بردارید و فقط روی ماشین متمرکز بشید ….

۳- آنقدر در چیزی که می خواھد غرق شوید که اصلاّ فکر کنید قبلا به آن چیز رسیده اید و الان فقط بین او و چیز مطلوبش کمی فاصله افتاده که به زودی برطرف می شود، شما هر وقت چیزی را میخواهید مثلا ماشین داخل ذهنتون به این فکر کنید که الان سوار بر ماشینی که میخواهید هستید و الان دارید به منظقه ای که دوست دارید مسافرت میکند، به طور کلی داخل ذهنتون این موارد رو تجسم کنید و رویا پرداز باشید

۴- برای در آغوش گرفتن و دریافت و گرفتن چیزی که می خواھد، کاملا آماده و گوش بزنگ باشد و ھر چیزی که برای نگھداری و استفاده از آن چیز از قبل لازم است را مھیا کرده باشد.

 

اگر انسان دست از منفی بافی بردارد و حتی یک لحظه ھم به یاس و ناامیدی و اندیشه ھای منفی اجازه رخنه در افکارش را ندھد سرانجام کائنات تسلیم می شود و از مجراھا و کانال ھا و جاده ھایی که حتی فکرش را ھم نمی توان کرد ، چیز طلب شده ناگھان در آغوش طالب آن قرار می گیرد.

اگر شما مورد بالا را رعایت کنید و دست از منفی بافی بردارید مطمئن باشید کائنات به شما پاسخ میدهید، از جایی به شما کمک میرسد که حتی فکرش را هم نمیکنید به طوری که شگفت زده میشوید، فقط کافیست دست از منفی بافی بردارید و تمرکز خودتان را روی مطالب مثبت این زندگی بگذارد ای کار در ایران  مورد سختیست ولی شدنی است …

همیشه مدافعان کوانتومی قانون جذب با استفاده از کلمات قلمبه و سنگین و شبه علمی مثل ” فیزیک مدرن ” و ” کوانتوم ” و ” انرژی ” سعی می کنند ، چیزی را بگویند که خیلی ھای دیگر از جمله نویسنده معروف، میلدرد مان در کتابش تحت عنوان “ھمانی خواھی شد که باور داری” آن را در ھفت مرحله زیر بیان نموده است.

این نویسنده معتقد است که برای رسیدن به چیزی که می خواھیم باید ھفت مرحله را از سر بگذرانیم:

7 مرحله برای رسیدن به خواسته ها توسط قانون جذب

۱- از اعماق وجودمان طالب و خواستار آن چیز باشیم. یعنی با وجودی که الآن به آن چیز نرسیده ایم ، اما شوق و کشش و علاقه شدید و تمام ناشدنی برای وصال به آن چیز در تمام وجودمان موج بزند و با تمام بند بند وجودمان خواستار آن مورد باشیم شوق و اشتیاق کمک خیلی خیلی زیادی به ما میکند تا سریع تر به خواسته هایمان برسیم …

۲ واضح و شفاف و با جزئیات کامل و دقیقا بدانیم چه چیزی را می خواهیم. گنگ و مبهم و گیج نباشیم که همینطوری یک چیزی را از روی هوس یا چشم و هم چشمی یا تقلید کورکورانه بخواهیم. باید آن چیز را حتی اگر به آن نرسیده ایم بتوانیم مقابل چشم دلمان ببینیم.

مهم تر اینکه باید در اعماق وجودمان بابت خواستن این چیز دچار مشکل عذاب وجدان نباشیم و طلب کردن این چیز با ارزش های روحی و معنوی ما ناسازگار نباشد. باید ارزش هایی که به آنها معتقد هستیم هم این چیزی که برای رسیدن به آن لحظه شماری می کنیم را تائید کنند و این گرفتن تائید از تک تک ارزش های درونی مان مساله بسیار مهمی است.

۳- فقط به خواست باطنی خودمان اکتفا نکنیم و چیزی که طالبش هستیم را با زبان ساده تقاضا کنیم. یعنی وقتی مطمئن شدیم و یقین پیدا کردیم که واقعا طالب آن هستیم ، با همین زبانی که صحبت می کنیم با صدای بلند از کائنات بخواهیم و به اطلاع کائنات برسانیم.

۴- باور کنیم و یقین داشته باشیم که بالاخره دیر یا زود حتما و مطمئنا به چیزی که می خواهیم می رسیم. هم در سطح خودآگاه و هم در سطح ضمیر ناخودآگاه باید این باور و یقین رسیدن به مقصود و مقصد را باید جا بیاندازیم.

۵- برای رسیدن به چیزی که می خواهیم کاری انجام دهیم. حتی اگر اینکار یک تلاش کوچک چند دقیقه ای در طول روز باشد. باید بتوانیم در تصور و خیال خودمان را ببینیم که به مطلوبمان رسیده ایم.

به جزئیات نباید کاری داشته باشیم و به اینکه کائنات چگونه می خواهد مشکلات سر راه را بردارد و ما را به وصال برساند. بلکه برعکس باید سعی کنیم خودمان را در حال لذت بردن از چیزی که بالاخره روزی به آن خواهیم رسید ببینیم.

شک نداشته باشیم که سرانجام یک روزی و در یک جایی و یک جورایی ما به خواسته آرمانی مان می رسیم وچیزی که تقاضا کرده ایم را دریافت می کنیم. خودمان را در حال داشتن آن چیز و لذت بردن از آن هر روز در تصوراتمان ببینیم و در این تصور زیبا خود را شناور سازیم.

۶- سپاسگذار باشیم، همیشه باید از خدا و خالق هستی تشکر کنیم و مهم این است که این سپاس و تشکر زبانی نباشد و در اعماق قلب و دلمان هم این سپاسگذاری را باید حس کنیم.

قدرتمند ترین دعایی که می بایست هر روز دلمان را بلرزاند باید همین دو کلمه “خدایا متشکرم.” باشد. وقتی این کلمات را در دل خود می گردانید سعی کنید آنها را واقعا و با تمام وجود احساس کنید، جوری تشکر کنید که انگار قبلا دریافت کرده اید و غرق در شکر و سپاس از درگاه خالق کاینات هستید.

۷- امیدوار و منتظر و چشم به راه باشید، خودتان را طوری آماده کنید که همیشه در حالت یک نوع انتظار زیبا و یک جور چشم انتظاری توام با ذوق و شادی فراوان باشید، راهی پیدا کنید که این انتظار توام با شوق در زندگی شما هم نشان داده شود.

و شما به طور دائم و مستمر لحظه ای هم از تصور وصال و رسیدن غافل نشوید. شاید کسی چیزی که می خواهید را به شما بدهد و شاید هم شما راهی برای رساندن خودتان به چیزی که طلب می کنید پیدا کنید. مهم این است که مطمئن باشید و منتظر باشید تا لحظه وصال اتفاق بیافتد.

این هفت مرحله قانون جذب چطور عمل میکنند؟

اگر دقت کنید می بینید که این روش هفت مرحله ای مثل روش کوانتمی به علم فیزیک و قوانین علمی و ریاضی تکیه نمی کند و برعکس بر پایه یقین و اعتقاد و باور استوار است. جالب اینجاست که هر دو روش یعنی هم شیوه چهار مرحله ای کوانتومی و هم این شیوه هفت مرحله ای یقینی هر دو جواب می دهند. و این همان اعجاز شگفت آور قانون جذب است.

موارد دیگر …

دانلود رایگان دوره آرزوی تو دستور توست کوین ترودو
دانلود رایگان کتاب صوتی بخواهید تا به شما داده شود از استرهیکس
دانلود رایگان کتاب صوتی کیمیاگر | دانلود رایگان کتاب کیمیاگر
دانلود رایگان کتاب صوتی چهار اثر فلورانس اسکاول شین + کتاب الکترونیکی pdf
The last comment needs to be approved.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای