سپنتا دهقانی هستم و این کتاب صوتی هدیه ی من به شماست، باشد که به کمک این کتاب صوتی جادوی سپاس و امتنان، دروازه های دنیایی تازه را برویت باز کنند و همه ی وجودت را غرق احساس شادمانی و سعادت کند. این است آرزوی من برای تو: زیبا زندگی کنید و کمک کنید جهان جای زیباتری باشه برای زندگی.

روز هفتم؛ راه بیرون رفتن از گرایش های منفی

روز دوازدهم؛ آدم های جادویی که در زندگی تو تحولی ایجاد کرده اند

روز سیزدهم؛ همه ی آرزوهایت را براورده کن

روز پانزدهم؛ به طور جادویی روابط خود را بهبود ببخش

روز هجدهم؛ فهرست جادویی کارهایی که قرار است انجام دهید

روز بیست و ششم؛ چطور به طور جادویی سیئات را به حسنات تبدیل کنیم

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۴.۳ از ۵
از مجموع ۱۴۶ رای