نوشته‌ها

باور ها چطور در ذهن ما شکل میگیرند؟

باور ها چطور در ذهن ما شکل میگیرند؟

در این مقاله میخواهیم بدانیم که ؛ باور ها چگونه شکل میگیرند؟ به طور کلی باور فکریست که بار ها و بار ها به شکل های مختلق در ذهن ...
باور چیست؟

باور چیست؟ چطور در مدار درست قرار بگیریم؟

امروز میخواهیم در رابطه با باور ها، مدارها و تاثیرشون داخل زندگیمون صحبت کنیم چیزی که خیلی از آدم ها نمیدونن و مسئله بسیار مهمیه اینه که اتفاق ها...