نوشته‌ها

بهترین باور های ثروت ساز در مورد خداوند

بهترین باور های ثروت ساز در مورد خداوند

خداوند را به هر شکلی که در ذهنتان بسازید وارد زندگیتان می شود. یعنی هر دیدگاهی نسبت به خداوند داشته باشی به همون ...
باور ها چطور در ذهن ما شکل میگیرند؟

باور ها چطور در ذهن ما شکل میگیرند؟

در این مقاله میخواهیم بدانیم که ؛ باور ها چگونه شکل میگیرند؟ به طور کلی باور فکریست که بار ها و بار ها به شکل های مختلق در ذهن ...
باور چیست؟

باور چیست؟ چطور در مدار درست قرار بگیریم؟

امروز میخواهیم در رابطه با باور ها، مدارها و تاثیرشون داخل زندگیمون صحبت کنیم چیزی که خیلی از آدم ها نمیدونن و مسئله بسیار مهمیه اینه که اتفاق ها...