خداوند چیست؟

خداوند چیست؟ (پادکست)

خداوند چیست؟

خداوند ماده اولیه جهان هستی است از جنس انرژی که دارای علم و آگاهی بینهایت می باشد که به این علم و آگاهی شعور کیهانی می گویند.

تمام جهان هستی از این ماده اولیه تشکیل شده است، درواقع هر چیزی که در جهان وجود دارد از یک نوع ماده (انرژی) واحد تشکیل شده است. از اکسیژن هوا گرفته تا امواج رادیویی، بدن انسان، آبها، کوهها، جانداران و…

این ماده اولیه توانایی این را دارد که به هرشکلی تبدیل شود حتی پول، سلامتی، عشق و… و تنها کسانیکه بصورت آگاهانه قدرت شکل دادن به این ماده را دارند انسانها هستند.

به همین دلیل خداوند انسان را اشرف مخلوقات معرفی کرده و هرچیزی که در جهان وجود دارد را به تسخیر ما انسانها درآورده است

آیه ۲۰ سوره تعاون : و مارا حاکم و صاحب اختیار خودمان قرار داده است.

آیه ۲۰ سوره مائده : و به ما قدرت خلق و آفرینش عطا نموده است البته در چهارچوب قوانین کیهانی.